Ons bestaansrecht

Ontwikkelingen in de markt

Er is een kentering gaande in ons economisch model voor wat betreft de loyaliteit van werknemers aan bedrijven en dan met name aan corporates. Jonge hoogopgeleide mensen met veel kennis van internet gerelateerde diensten zijn zich steeds meer bewust van hun eigen ‘zelf verworven kennis’ en willen deze op zelfstandige basis gaan exploiteren.

MyReputation onderschrijft het belang en de kracht van het nieuwe werken en de intrede van een nieuwe generatie business professionals die op basis van innovatie, drive en kennis toewerken naar succesvol ondernemerschap.

Die door een sterke Online Reputatie eigenhandig een positie in de markt willen realiseren. Ze streven erna om een autoriteit te worden in hun vak. Ze hechten veel belang aan een krachtige online identiteit, marketing en positionering van hun professionalisme en willen hier substantieel in investeren.

De eigen online identiteit wordt steeds belangrijker omdat dit een positieve invloed heeft op de uitstraling van de ondernemer en zijn succes ! Professionals van alle leeftijden benutten de kracht van Social Media om hun netwerkmogelijkheden te laten groeien. Contacten die in de oude wereld nooit zouden zijn ontstaan voegen nu zakelijke relevantie toe.

Wij geloven dat van alle communicatiekanalen ‘Online Reputatie’ en het benutten van Social media hierin de belangrijke ontwikkelingen zullen zijn voor de komende jaren.

Inherent aan deze groei zien wij wel heel duidelijk dat  get gebruik van innovatieve webbased producten en diensten bijdragen aan de Business Groei en ook fungeren om de inhoudelijke en persoonlijke relatie tussen zelfstandige professionals en hun relaties te verbeteren.

Het gat in de markt

MyReputation wil substantieel bijdragen aan deze ontwikkelingen en diensten en applicaties ontwikkelen zijn waarmee zelfstandigen een online omgeving verkrijgen voor het versterken van hun Reputatie en hun Business Development.

Een integrale omgeving met innovatieve functionaliteiten die het mogelijk maken vanuit een dashboard je dagelijkse business te managen. Zo is My Reputation geboren. Bijdragen aan de groei van een generatie nieuwe ondernemers die geloven in zichzelf en substantieel willen investeren in producten die bijdragen aan hun groei.

Comments are closed.