MyReputation Privacy Policy

Laatst gewijzigd: Maart 2013

MyReputation is een online platform dat je ondersteunt om te groeien als (zelfstandig) ondernemer en om je online reputatie te managen. Om dit te kunnen doen importeer je veel gegevens naar het platform en MyReputation neemt jouw privacy dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw (geïmporteerde) informatie omgaan. Om de privacy van jouw gegevens te waarborgen, handelt MyReputation altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt de Privacy Policy van MyReputation uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op abonnees van MyReputation als op gebruikers met een proef-abonnement. Bij het gebruik van een van de MyReputation diensten, stem je in met het verzamelen, opslaan, aanpassen, overdracht en openbaar maken van en op overige wijze gebruik maken van je gegevens, zoals beschreven in deze Privacy Policy. MyReputation raadt je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

1. MyReputation

MyReputation is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34394316.

2. Het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke informatie

MyReputation account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die MyReputation aanbiedt, moet je een persoonlijk MyReputation account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van MyReputation gebruik te kunnen maken.

Als je dat wilt, kun je meer informatie over jezelf aan je profiel toevoegen, en kun je informatie toevoegen om je social plugins te laten werken (bijvoorbeeld het koppelen met Facebook of LinkedIn).

Automatisch Gegenereerde Informatie
Om de MyReputation site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft MyReputation bepaalde informatie nodig. MyReputation verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van MyReputation. Deze informatie bestaat uit je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, account nummer en de pagina’s die je op MyReputation bezoekt.

Cookies

Door gebruik van de diensten van MyReputation kunnen diverse cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies van MyReputation kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over welke cookies door MyReputation worden gebruikt.

First party cookies
Bij het bezoeken van de MyReputation website kunnen eigen MyReputation cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor MyReputation, worden door MyReputation op jouw computer opgeslagen en MyReputation heeft toegang tot die cookies.

Third party cookies (is dit van toepassing?)
Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Het is belangrijk om te weten dat MyReputation geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies‘. MyReputation kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van MyReputation geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van MyReputation of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) MyReputation. Als je hulp nodig hebt met het verwijderen van cookies, neem contact op met de MyReputation helpdesk, we helpen je graag.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw MyReputation account.

3. Doel gebruik van jouw persoonlijke informatie

Gebruik door MyReputation
MyReputation kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om de diensten van MyReputation aan te bieden en zo de website te kunnen laten werken.
  • Om met jou te communiceren over MyReputation en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van MyReputation (bijvoorbeeld bevestigingsmails, instructiemails, reacties van de helpdesk, Academy mails met tips en training voor de ondernemer, nieuwsbrieven, enquetes en/of prijsvragen).

MyReputation zal je alleen informatie over diensten van MyReputation toesturen als we denken dat je iets aan de informatie hebt. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van een bepaalde type mail, dan kun je dat in de mail aangeven.

  • Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. MyReputation legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers MyReputation wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen. MyReputation gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

  • Om abonnementsgelden te incasseren(buckaroo)

Gebruik door derden
Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan MyReputation je een e-mail bericht van een derde sturen.

MyReputation verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, MyReputation meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Diensten van derden
MyReputation levert diensten waarmee je je social media accounts, waaronder Twitter, Facebook, LinkedIn (verder: diensten van derden) kunt beheren. Door zelf je MyReputation account te koppelen aan diensten van derden, geef je MyReputation toestemming om de gegevens met inbegrip van alle gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken om jou via MyReputation toegang te geven tot die diensten van derden. Deze dienst van MyReputation en van derden is bedoeld om gemakkelijk je social media accounts te beheren en om informatie te delen en verspreiden met je social media netwerken. Alle informatie die je deelt via MyReputation zal met MyReputation worden gedeeld en opgeslagen.  Deze informatie omvat alle informatie die je op deze wijze deelt, bijvoorbeeld het versturen van berichten, maar ook bijvoorbeeld locatietags, foto’s, biografische informatie, enz.

4. Bescherming van  jouw persoonlijke informatie

MyReputation neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat niemand vanMyReputation er toegang tot heeft.

Wanneer je gevoelige informatie (zoals een creditcard nummer) invoert, coderen wij de overdracht van deze gegevens met behulp van secure socket layer technologie (SSL).

We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonlijke gegevenste beschermen, zowel tijdens overdracht van gegevens als bij de elektronische opslag ervan. Geen methode van transmissie over het internet, of methode van elektronische opslag, is echter 100% veilig. Daarom kunnen we niet de  absolute bescherming waarborgen. Als u vragen heeft over de beveiliging op onze website, dan kun je contact met ons via de helpdesk

5. Persoonlijke gegevens kwijt of in verkeerde handen

Neem onmiddellijk contact met ons op indien bijvoorbeeld je credit card of logingegevens bent kwijtgeraakt, deze zijn gestolen of worden gebruikt zonder je toestemming. In dat geval zullen wij het creditcardnummer, de gebruikersnaam of het wachtwoord verwijderen uit je account en onze administratie dienovereenkomstig aanpassen.

6. Social Media functies

MyReputation bevat Social Media functies, zoals de LinkedIn-knop. Deze functies Om deze functies goed te laten werken wordt je IP-adres, welke pagina je bezoekt op MyReputation en eventuele cookies worden ingesteld. De interacties die je met deze functie doet vallen onder de privacy policy van de aanbieder van de functie.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan MyReputation gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Alle informatie op de website van MyReputation is namelijk opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat MyReputation in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen opslaan. Als dat het geval is, zal de informatie op de profielen van Abonnees dus ook in het buitenland worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voorzover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht MyReputation hier op enig moment toe overgaan, dan zullen Abonnees hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

8. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen. Indien je je account wil verwijderen neem dan contact op met de helpdesk, de helpdesk zorgt er vervolgens dat al je gegevens worden verwijderd. Dat betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je je profiel ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment toch weer gebruik wil maken van MyReputation. Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.

Als je wilt weten welke gegevens MyReputation over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen aan de helpdesk van MyReputation.

9. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van MyReputation en kan iedereen een MyReputation account aanmaken. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een MyReputation account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

10. Privacy Policy wijzigingen

Het kan voorkomen dat de Privacy Policy in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

11. Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Comments are closed.