FAQ’s over jouw abonnement

Zit ereenlooptijdaan het contract met MyReputation?

MyReputation biedtjoualsZelfstandig Business Professional de flexibilteitomiederabonnemente (maand, 3 maanden, jaar en lifetime) het abonnementteverlengen met die periode die jou het beste past.

Bijons zit je nietbijvoorbaatvastgebondenaaneenvasteabonnementsperiode. Wijgelovenniet in dezewijze van zakendoen. Bijonsstaattransparantie en openheidvoorop.

De regulierefactuur van MyReputation ontvang je altijd 15dagenvooraanvang van de nieuweabonnementsperiodewaarop de dienstbetrekkingheeft.Indien je liever met eenandersoortabonnementsperiodewilverlengen, dan kun je diteenvoudig op je Account paginaaanpassen.

Op je accountpaginavind je tref tot wanneer je abonnementloopt. Verleng je nietdanstopt je abonnement, het looptdusnietautomatisch door.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op. Binnen 24 uur ontvang je antwoord van ons!
Doe er als Zelfstandig Professional je voordeel mee!